Onderzoekend Leren in Passend Onderwijs

Hoe begeleid je Onderzoekend Leren voor leerlingen met sociaal-emotionele en gedragsproblemen?


Inge Zweers, Mariette Huizinga, Eddie Denessen, & Maartje Raijmakers


Onderzoekend Leren is een didactische aanpak waarbij leerlingen actief betrokken worden bij het leerproces door zelf onderzoek te doen (bijv. experimenten uitvoeren) en initiatief te nemen (bijv. onderzoeksvragen bedenken). De aanpak wordt voor alle basisschoolleerlingen aanbevolen als een effectieve aanpak voor verschillende vakken, waaronder Wetenschap- en Techniekonderwijs. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar reguliere leerlingen en specifieke leerlinggroepen, zoals leerlingen met sociaal-emotionele en gedragsproblemen (in het vervolg: leerlingen met SEG). Leerlingen met SEG krijgen met het passend onderwijs vaak les in reguliere klassen.

De vraag is nu of Onderzoekend Leren ook een geschikte aanpak is voor leerlingen met SEG. Van de ene kant vinden leerlingen met SEG veel onderdelen van het Onderzoekend Leren moeilijk. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met flexibel omgaan met open opdrachten, plannen en organiseren en samenwerken met klasgenoten. Van de andere kant zou Onderzoekend Leren juist bij uitstek goed aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met SEG. Onderzoekend Leren biedt leerlingen namelijk veel ruimte om zelf keuzes te maken, met hun handen te werken en ‘zelf te doen’, waardoor leerlingen gemotiveerder raken en meer leren.

Wij hebben daarom onderzocht wat er bekend is over het gebruik van Onderzoekend Leren voor leerlingen met SEG, hoe leerkrachten deze doelgroep ondersteunen en welke leerdoelen er bereikt worden met deze doelgroep. Het onderzoek bestond uit een internationale literatuur review en een Nederlands praktijkonderzoek. Met dit onderzoek hebben we geïnventariseerd wat er momenteel bekend is over Onderzoekend Leren voor leerlingen met SEG. De resultaten van ons onderzoek vindt u hieronder.

Praktijkpublicatie Onderzoekend Leren in Passend Onderwijs


Meer weten over dit onderzoek?

Maartje Raijmakers
m.e.j.raijmakers@vu.nl
Onderwijswetenschappen, Faculteit Gedrags- & Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Bijeenkomsten over onderzoekend leren

Onderzoekend leren in passend onderwijs
Wanneer: 2 oktober 2019, 15:00 - 17:00 uur
Waar: PI-school De Pionier; De Bascule. Rijkstraatweg 145, Duivendrecht
Meer informatie

Partners

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo NRO

Logo Faculteit Gedrags- en Bewegingwswetenschappen