Onderwijsneurowetenschap


Het onderzoeksprogramma binnen de sectie Onderwijsneurowetenschap is verdeeld over vier thema's:

 • Sociale cognitie
  We zijn geïnteresseerd in fundamentele mechanismen van sociale cognitie – de manier waarop mensen denken over zichzelf en over de wereld om hen heen - en in de vraag hoe individuele verschillen in sociale cognitie samenhangen met welbevinden en succes op school.
   
 • Brein, leren en ontplooiing
  Het programma Brein, leren en ontplooiing richt zich op de lerende persoon in relatie tot onderwijs, opvoeding en ontplooiing. De medewerkers van de programmagroep werken vanuit een multidisciplinair perspectief.
   
 • Executieve functies
  De een presteert goed, de ander loopt volledig vast en dreigt zelfs uit te vallen. Wat maakt het verschil?
   
 • Lezen & Rekenen
  Steeds meer basisschoolleerlingen scoren ondermaats op begrijpend lezen. En welke cognitieve processen zijn de beste vroege voorspellers van latere rekenprestaties?

Dit onderzoek maakt deel uit van LEARN!