Challenges to childrearing relationships

Uitdagingen in opvoedingsrelaties

Het doel van het onderzoeksprogramma is om gehechtheid en het geven van zorg te bestuderen vanuit een transgenerationeel- en ontwikkelingsperspectief. Kwaliteit van gehechtheid, mantelzorg en socialisatie dragen bij aan het mentaal (en fysiek) gezond functioneren van kinderen en aan hun deelname en de groei in de bredere maatschappelijke context. Het geven van zorg zelf kan worden opgevat als een resultaat van onderwijs, sociale ervaringen en psychobiologische groei.

Onderzoek in dit programma