Onderzoek

Het onderzoek van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen wordt gekenmerkt door een hoge kwaliteit, innovatie, samenwerking met andere disciplines en maatschappelijke relevantie. Aan de faculteit vindt toonaangevend onderzoek plaats dat nieuwe inzichten geeft in de grondslagen van het menselijk gedrag en beweging. Dit kunnen zowel biologische als sociale grondslagen zijn en alles wat daar tussenin zit.

Bij Gedrags- en Bewegingswetenschappen vindt men dat goed onderzoek een multidisciplinaire aanpak vereist. Deze multidisciplinaire aanpak is duidelijk zichtbaar in de samenwerking met onderzoeksinstituten, onderzoeksscholen en andere academische partnerschappen.
 
Met ons onderzoek spelen we in op maatschappelijke ontwikkelingen en zoeken wij naar uitkomsten die ons verder brengen.