Graduate School

De Graduate School van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen is de opvolger van de William James Graduate School, en ontstond na de fusie van de Faculteit der Psychologie & Pedagogiek en de Faculteit der Bewegingswetenschappen. De nieuwe Graduate School is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs voor Research Masters en de opleiding/begeleiding van promovendi (PhD-kandidaten).

Meer algemene informatie over promoveren en Bureau Pedel vind je op de website van de VU.

Op de Engelstalige webpagina's over de Graduate School meer informatie over de inhoudelijke aspecten van de research masters (RM) en het promotietraject.