Awards voor meer bekendheid rond onderzoek naar autisme en tweelingen

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft het Nederlands Tweelingen Register en het Nederlands Autisme Register beiden een award van €10.000,- toegekend.

09-04-2021 | 16:59

De KNAW wil met de award waardering uitspreken voor de wetenschapscommunicatie in beide onderzoeksgebieden.

Het Nederlands Tweelingen Register
Het Nederlands Tweelingen Register (NTR) doet onderzoek bij tweelingen, andere meerlingen en hun familieleden. Dit geeft inzicht in de mate waarin enerzijds de genen en anderzijds de omgeving van invloed zijn op de ontwikkeling van de hersenen, intelligentie, gedragsproblemen van kinderen, gezondheid en leefgewoonten, angst en depressie, persoonlijkheid en veroudering. Het NTR wil met de beloning het persoonlijke feedbackportaal MyNTR voor tweelingen, ouders en andere deelnemende gezinsleden verder uitbouwen. Op het MyNTR-portal kunnen deelnemers inloggen om te zien welke informatie ze in het verleden hebben verstrekt, waarvoor deze gegevens zijn gebruikt, en rapportages over eigen gegevens te bekijken.

Het Nederlands Autisme Register
Het Nederlands Autisme Register (NAR) gaat ook investeren in het beter informeren van de achterban én de samenleving over autisme. De unieke database van het NAR met cijfers over autisme is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Zij hebben als doel om de levensloop van mensen met autisme voor langere tijd te volgen. Met de beloning gaat het NAR inzetten om autistische deelnemers en hun naasten nog beter bij het NAR te betrekken via panels, klankbordgroepen en voor specifieke informatie over uitkomsten op individueel maar ook op gemeente niveau. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van Tableau datavisualizatie.

Pilotfonds ‘Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!
De KNAW-beloning komt uit het pilotfonds ‘Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!’ en heeft als doel het erkennen en waarderen van groepen wetenschappers die zich aantoonbaar structureel inspant voor wetenschapscommunicatie.

Meer info
www.tweelingenregister.vu.nl
www.nederlandsautismeregister.nl