Resultaten VU-studenten verbeterd tijdens online onderwijs in de coronacrisis

Dit blijkt uit onderzoek van hoogleraar Onderwijswetenschappen Martijn Meeter.

13-10-2020 | 13:52

De studenten gaven in het onderzoek aan dat vooral het wegvallen van de reistijd helpt bij het efficiënter leren. Martijn Meeter legt uit: “Ze hebben ook meer vrijheid om te studeren wanneer het ze goed uitkomt. Ze spelen de online colleges vaak af op anderhalf keer de normale snelheid. Online kunnen ze er wat sneller doorheen. Dat scheelt nu dus tijd.” Het online onderwijs heeft ook een keerzijde. De werkdruk voor docenten is gestegen.

Ervaring online onderwijs
In samenwerking met een aantal collega’s onderzocht Meeter de vraag of deze vorm van online onderwijs gelijkwaardig is aan wat er normaal op campus plaats vindt. Zij deden dat op twee manieren. Ten eerste keken ze naar de resultaten die studenten hebben behaald in de maanden dat de universitaire campus gesloten was. Ten tweede hielden ze een enquête onder studenten psychologie hoe het online-onderwijs door hen werd ervaren.

Gebrek sociale interactie
Studenten vonden het online-onderwijs duidelijk minder leuk, onder andere door technisch falen en gebrek aan sociale interactie,. Dat betekent niet dat het onderwijs slecht was. In commentaren spraken veel studenten waardering uit voor de zichtbaar hoge inzet van de docenten, wat aansluit bij de hoge werkdruk die docenten zelf zeggen te voelen. In de lente van 2020 leidde dat ertoe dat studenten met minder inspanning toch dezelfde resultaten haalden als in andere jaren.