Kennisbank over de gevolgen van het Corona-virus voor het onderwijs

Wetenschappers van het onderzoeksinstituut LEARN! hebben een kennisbank opgezet waarin wetenschappelijke inzichten en antwoorden van onderzoekers te vinden zijn over de gevolgen van het Corona-virus voor het onderwijs.

02-04-2020 | 14:45

De kennisbank is opgezet voor leerlingen, ouders en professionals uit het onderwijs (leerkrachten, schoolleiders, besturen en beleidsmakers) en is Nederlandstalig. Vanaf volgende week is ook de Engelstalige website toegankelijk.

Informatie voor ouders en leerlingen
De ‘nieuwe’ thuissituatie tijdens de coronacrisis roept veel vragen op.Bijvoorbeeld over thuis-onderwijs en hoe je dat samen het best vorm kunt geven of over wat de implicaties zijn van sociale isolatie. Wat weten we hierover uit onderzoek? En hoe kun je hier het beste mee omgaan? Op deze en andere vragen biedt de kennisbank antwoorden.

Informatie voor onderwijs professionals
Ook onderwijs professionals kunnen terecht met vragen bij de kennisbank. Hoe zorg je er als leerkracht, schoolleider, bestuurder of beleidsmaker voor dat het onderwijs zo goed mogelijk doorgang vindt? Hoe ziet goed onderwijs en effectief leiderschap er uit wanneer het onderwijs buiten de school plaatsvindt? Hoe kunnen we dat vanuit het beleid en toezicht het best ondersteunen, en scholen ook voorbereiden op een goede doorstart straks?

Meer informatie: http://www.researchinstitutelearn.nl/