Vier ERC Consolidator grants voor de VU

De wetenschappers Daniel Balliet, Dimitris Pavlopoulos, Catherine de Vries en Stefan Witte ontvangen ieder een beurs van twee miljoen euro van de Europese Onderzoeksraad (ERC).

10-12-2019 | 16:53

Daniel BallietHoogleraar Human Cooperation Daniel Balliet probeert inzicht te krijgen het ontstaan van samenwerking tussen en binnen sociale gemeenschappen en landen. Met de ERC Consolidator Grant gaat hij onderzoeken of onderlinge afhankelijkheid een verklarend mechanisme is voor de relatie tussen ecologische omstandigheden en verschillen in cultuur en samenwerking. Hij hoopt antwoord te krijgen of verschillen in ecologische omstandigheden verschillende soorten onderlinge afhankelijkheid creëren, en of deze verschillen leidend zijn in het verklaren van verschillen in cultuur en samenwerking binnen en tussen groepen.  
Dimitris PavlopoulosUniversitair docent sociologie Dimitris Pavlopoulos gaat met de Grant ongelijkheden op de arbeidsmarkt onderzoeken. Hij bestudeert de loopbaan van werknemers met niet-standaard arbeidscontracten (werk met een ander contract dan een vast contract met vaste werktijden), waarbij hij kijkt naar de individuele, organisatorische en institutionele determinanten van loopbanen van jongere en oudere werknemers. Dit houdt in: de individuele kenmerken (bv. opleidingsniveau) of beslissingen (bv beroepswisseling), organisatorische factoren (bv hoeveel flex-contracten zijn er in een bedrijf) en institutionele veranderingen (bv. de invoering van een nieuwe wet m.b.t. niet-standaard werk zoals de Wet Werk en Zekerheid of de Wet Arbeidsmarkt in Balans). Hierbij vergelijkt hij drie landen met verschillende kenmerken van de arbeidsmarkt en regels met betrekking tot niet-standaard contracten: Nederland, Noorwegen en Italië. 
Catherine de VriesHoogleraar Politiek gedrag in Europa, Catherine de Vries ontvangt de Grant voor het project Narratieven van Verlies: Hoe economische tegenslag leidt tot steun voor sociaal-conservatieve politiek. Uit onderzoek blijkt dat economische crises vaak samengaan met meer intolerantie tegenover gemarginaliseerde groepen en electorale winst voor extreemrechtse partijen. Waarom dit precies gebeurt, weten onderzoekers echter niet. De Vries gaat onderzoeken hoe mensen die het economisch moeilijk hebben betekenis geven aan de economische tegenslag die ze hebben ervaren. Door diepgaand onderzoek toe doen naar hoe economische tegenslag zich vertaalt in bepaalde verhalen van persoonlijk en maatschappelijk verlies binnen vijf landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk), probeert zij de relatie tussen economische crises en een toename in intolerantie tegenover gemarginaliseerde groepen bloot te leggen.
Stefan WitteUniversitair hoofddocent bij de afdeling natuurkunde, en groepsleider bij het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) Stefan Witte krijgt de Grant voor zijn voorstel Seeing the invisible: light-based 3D imaging of opaque nanostructures. Natuurkundige Witte gaat nieuwe methodes ontwikkelen voor hoge-resolutie beeldvorming van nanostructuren. Complexe nanostructuren spelen een steeds belangrijkere rol in de maatschappij, aangezien ze de basis vormen voor de chips die te vinden zijn in moderne elektronische apparaten zoals smartphones. Naarmate zulke structuren kleiner en complexer worden, wordt het nauwkeurige karakteriseren van hun structuur en werking steeds uitdagender. Witte en zijn onderzoeksgroep zullen afbeeldingstechnieken ontwikkelen die gebruik maken van zachte Röntgenstraling en geluidsgolven, die worden opgewekt door ultrasnelle laserpulsen, om 3D beelden te maken met een resolutie die veel beter is dan wat met optische microscopen mogelijk is. Deze aanpak werkt zelfs voor structuren die compleet ondoorzichtig zijn voor licht.

European Research Council Consolidator Grant
De ERC Consolidator Grant is een van de grootste onderzoekssubsidies in Europa voor onderzoekers die een ondrzoeksgroep verder willen uitbouwen. 301 topwetenschappers in heel Europa ontvangen in totaal €600 miljoen.