Sui Lin Goei ontvangt 340 duizend euro subsidie voor onderzoek naar gebruik Augmented Reality in onderwijs

Sui Lin Goei (UCGB) heeft de Horizon2020 subsidie ontvangen voor een project dat een interactief educatief systeem ontwikkelt waarbij gebruik gemaakt wordt van Augmented Reality (AR).

28-11-2019 | 13:25

Sui Lin is binnen dit project verantwoordelijk voor het testen van de toegevoegde waarde van AR binnen het Positive Behavior Interventions and Support (PBIS) model. 

Augmented Reality
Augmented Reality is wanneer een digitaal beeld – een animatie – over de werkelijkheid wordt gelegd. Dit kan via een beeldscherm zijn op een smartphone, een speciale AR bril of via een specifieke wijze van projectie. Je kunt nog steeds de omgeving zien, maar er wordt extra informatie aan toegevoegd. 

PBIS model
Het PBIS model is een interventiemodel dat zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag op scholen. PBIS is een ‘kapstok’ waaraan verschillende schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd in PBIS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan. Het gebruik van visuele cues is een van de manieren binnen gedragsmanagement om goed en gewenst gedrag aan te leren binnen het PBIS raamwerk. De pilot van Sui Lin zal op een aantal Nederlandse en Italiaanse basis- en middelbare scholen het gebruik van AR testen als mogelijke verrijking van het PBIS model. 

ARETE Horizon2020 project
De pilot maakt deel uit van het overkoepelende ARETE project waar in totaal tien Europese organisaties en universiteiten deelnemen.