€1,5 miljoen subsidie voor onderzoek naar ontstaan van ADHD bij kinderen

Marjolein Luman (Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie) is een van de samenwerkingspartners van onderzoek naar de vraag hoe ADHD ontstaat en of in de toekomst preventie mogelijk is. ZonMW heeft een subsidie van anderhalf miljoen euro aan het onderzoek toegekend.

30-10-2019 | 11:59

ADHD heeft een grote invloed op het leven van een kind en het gezin waar hij of zij deel van uitmaakt. Huidige behandelingen kunnen de symptomen van ADHD verminderen, maar ze genezen de aandoening niet en geven op de lange termijn geen substantiële verbetering in uitkomsten.

Preventie van ADHD nauwelijks onderzocht
Preventie van ADHD is een nauwelijks ontgonnen onderzoeksterrein. Om de vroege biologische  en sociale processen die gezamenlijk leiden tot ADHD te kunnen bepalen, gaan de onderzoekers 700 kinderen van 3 maanden volgen tot ze 6 jaar zijn. Dit is de periode vóór het ontstaan van ADHD. Op basis van deze informatie ontwikkelen zij een screeningstool waarmee zij jonge kinderen kunnen identificeren die een hoog risico lopen op het ontwikkelen van ADHD. De onderzoekers voorspellen dat een substantieel deel van de kinderen dat later ADHD ontwikkelt als peuter forse problemen heeft met emotieregulatie. Ook onderzoeken zij of het ontstaan van ADHD op latere leeftijd kan worden voorkomen door ouders en kind te ondersteunen in het leren van emotieregulatievaardigheden middels Parent-Child Interaction Therapy (PCIT).

Over het onderzoek
Voor meer informatie over het onderzoek en de projectaanvraag:  www.umcg.nl