NWO-Veni van 250 duizend euro voor FGB-wetenschappers Michel Nivard en Jellie Sierksma

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 166 veelbelovende jonge wetenschappers een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro toegekend. Hiermee kunnen de laureaten gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. FGB-wetenschappers Michel Nivard (Klinische Psychologie) en Jellie Sierksma (Sociale Psychologie) behoren tot deze jonge wetenschappers die een Veni krijgen toegekend. Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek.

16-07-2019 | 8:55

Jellie SierksmaDiscriminatie en hulpgedrag
Jellie Sierksma gaat onderzoek doen naar het begrijpen en voorkomen van discriminatie in het hulpgedrag van kinderen. In dit project onderzoekt zij of kinderen leeftijdsgenoten met een andere etnische achtergrond anders helpen dan leeftijdgenoten met dezelfde achtergrond en welke consequenties dit heeft. Daarnaast test dit project een interventie om discriminatie in hulpgedrag van kinderen te verminderen. Het onderzoek is cruciaal om vroeg in de ontwikkeling discriminatie te voorkomen. 


Michel NivardGenen en psychiatrische ziekte
Michel Nivard gaat bekijken of genetische structurele modellen een licht werpen op de oorzaken van psychiatrische ziekte. Er zijn verschillen van inzicht over hoe psychiatrische ziekten tot stand komen en hoe oorzaak en gevolg te onderscheiden. Nivard combineert methodes uit de genetica en sociale wetenschappen om uit de bestaande modellen voor het ontstaan van de psychiatrische ziekten om ADHD en depressie het juiste te kiezen. Veni
De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1151 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksvoorstel in voor financiering. Daarvan zijn er nu 166 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 14%. De aanvragen werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden. Met deze Veni-ronde is een totaalbedrag van 41,5 miljoen euro gemoeid. Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.