Nieuw onderzoek verandert de training van Europese politieambtenaren voor stressvolle omstandigheden en risicovolle interventies

Een Europees multidisciplinair consortium, gecoördineerd door het Oostenrijkse consulting bedrijf USECON, ontvangt 5 miljoen euro financiering van het Europese Horizon 2020 kaderprogramma voor hun SHOTPROS project. Met Virtual Reality (VR) zal SHOTPROS de besluitvormings- en handelingscapaciteiten trainen van politieambtenaren. Dit moet hen helpen in stressvolle en risicovolle situaties. Een team van 13 Europese partners van vooraanstaande instituten, bedrijven en internationale politiediensten, waaronder in Nederland de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Nationale Politie en de RE-LiON group, zal gedurende 3 jaar samenwerken aan dit SHOTPROS project.

09-07-2019 | 11:21

Rol Vrije Universiteit Amsterdam
VU-onderzoekers Raôul Oudejans en Vana Hutter van de afdeling Bewegingswetenschappen van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, maken namens de VU onderdeel uit van SHOTPROS. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor het ontwikkelen en valideren van het model dat ten grondslag ligt aan SHOTPROS en zullen de kennis uit het project vertalen naar concrete trainingsprogramma’s. Daarin werken ze samen met alle betrokken politie-eenheden uit Europa, waaronder ook de Nederlandse Nationale Politie.

VR Trainingstool
Het SHOTPROS project heeft als doel om de invloed na te gaan van psychologische en contextuele menselijke factoren op het besluitvormings- en reactieproces van politieambtenaren onder hoge stress tijdens risicovolle interventies. SHOTPROS zal een VR (virtual reality) hulpmiddel ontwikkelen dat toelaat om dit experimenteel te onderzoeken. Zo kan beter begrepen worden hoe dergelijke beslissingen worden genomen wanneer diverse stressoren aanwezig zijn. Op basis van deze innovatieve inzichten, zal een trainingsprogramma met bijhorende VR trainingstool worden ontwikkeld voor de training van politieambtenaren om onder hoge druk een situatie op een correcte manier in te schatten, beslissingen te nemen en hiernaar te handelen. Dit zal de kwaliteit van dergelijke interventies ten goede komen en uiteindelijk ook de maatschappelijke veiligheid beter waarborgen. 

Speelveld Europese politie verandert continue
Het speelveld van de Europese politie verandert voortdurend en nieuwe uitdagingen doen zich steeds opnieuw voor. Politieambtenaren bevinden zich, als ‘first responders’, vaak in onbekende, onzekere en risicovolle situaties. Zij moeten dan snel keuzes maken en reageren onder hoge stress en druk. Goede training is noodzakelijk om onder deze hoge druk situaties correct in te schatten, beslissingen te nemen en hiernaar te handelen. Daarom is een trainingsprogramma dat zich focust op deze besluitvormingsprocessen en de hieruit voortvloeiende handelngen essentieel. SHOTPROS wil bijdragen aan het verbeteren van de competenties en capaciteiten van de Europese politieambtenaren, en hen (nog beter) in staat stellen om veiligheid te waarborgen, steeds met inachtneming van de fundamentele rechten van hun burgers.

190719 SHOTPROS H2020Dit project wordt gefinancierd vanuit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, onder grant agreement No 833672. Totaal budget: 5.1 miljoen Euro; Duur: 36 maanden.