Wetenschap en praktijk broeden samen op onderzoek

De Vrije Universiteit Amsterdam en zorgorganisatie ’s Heeren Loo werken al meer dan 80 jaar samen. Sinds 2012 gebeurt dat in een Academische Werkplaats. Doel is om kennis te ontwikkelen die optimaal aansluit bij de dagelijkse zorg. Ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt dat belangrijk. Daarom heeft zij via ZonMw een subsidie toegekend aan de academische werkplaats. Hierdoor kunnen we onder andere broedplaatsbijeenkomsten organiseren en ideeën uitwerken tot projecten. Op 19 juni ondertekenden beide partijken de samenwerkingsovereenkomst hiervoor.

21-06-2019 | 17:36


In een broedplaatsbijeenkomst kijken praktijkmensen en onderzoekers samen naar een probleem in de zorg, een nieuw idee, of een vraag. En denken kritisch na of daar onderzoek naar gedaan moet worden. Tijdens de eerste bijeenkomst verdiepten we ons in succesfactoren waardoor mensen met beperkingen duurzaam aan het werk blijven. Ook dachten we mee met onderzoek naar de herkomst van kernovertuigingen die kinderen met lichte verstandelijke beperkingen hebben over zichzelf en de wereld om hen heen.

Tijdens de broedplaatsbijeenkomst leidde dit tot een interessante discussie en nieuwe inzichten. Die gaan we verder uitwerken. Een mooi voorbeeld hoe praktijk en wetenschap elkaar nodig hebben. Binnenkort gaan we meer van deze broedplaatsen organiseren.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperkingen? Heeft u ook een idee of een vraag? Kijk dan op onze website of neem contact op met ons via:

Bas Bijl, programmaleider Wetenschappelijk Onderzoek en Kennismanagement (WOK), ‘s Heeren Loo
E: bas.bijl@sheerenloo.nl

Carlo Schuengel, leider sectie Ontwikkelingspedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam
E: c.schuengel@vu.nl