Francesca Righetti (Sociale Psychologie) krijgt VIDI-subsidie

Voor onderzoeksvoorstel "Verscheurd tussen liefde en minachting: ambivalentie in hechte relaties"

17-06-2019 | 13:22

Het is ironisch dat de mensen waar we het meest van houden, zoals onze romantische partners, ook de mensen zijn naar wie we zeer sterke negatieve emoties kunnen voelen. Wanneer mensen sterke gemengde gevoelens (positief en negatief) tegenover hun partner hebben, bevinden ze zich in een staat die 'ambivalentie' wordt genoemd. Hoewel de ervaring van ambivalentie in romantische relaties vrij frequent is, is onderzoek naar dit fenomeen buitengewoon schaars. De ambivalentie in romantische relatie neemt de uitdaging aan om een systematische studie te ontwikkelen van de effecten van ambivalentie in een romantische relatie.

190617_Francesca_VIDI_TekstOnderzoeksmethoden
Specifiek, met het gebruik van verschillende methodologieën, zal het huidige project: 1) de verschillende soorten ambivalentie onderzoeken die individuen in hun relatie kunnen ervaren om te begrijpen hoe elke vorm van ambivalentie de relatie-dynamiek tussen partners en het welzijn van mensen beïnvloedt; 2) onderzoeken hoe elk type ambivalentie zich in de loop van de tijd ontvouwt en onder welke omstandigheden zij een voorloper zijn van instabiliteit en ontbinding van relaties; 3) test een interventie om de aversieve intra- en interpersoonlijke effecten van de meest kwaadaardige vorm van ambivalentie te verminderen.