In memoriam Dr. Rients Hendrik Rozendal

Onze gewaardeerde voormalig collega, conrector en emeritus hoogleraar Dr. Rients Hendrik Rozendal is op 20 december 2018 overleden.

21-12-2018 | 8:29

Onze gewaardeerde voormalig collega, conrector en emeritus hoogleraar

Dr. Rients Hendrik Rozendal

is op 20 december 2018 overleden.

Professor Rozendal is van oktober 1964 tot januari 1975 werkzaam geweest bij de Faculteit der Geneeskunde en nadien tot aan zijn emeritaat bij de voormalige Faculteit der Bewegingswetenschappen als hoogleraar Functionele Anatomie. Met zijn wetenschappelijke en bestuurlijke werkzaamheden, onder meer als decaan van de Faculteit der Bewegingswetenschappen, secretaris van het College van Decanen en conrector van de Vrije Universiteit, was hij van onschatbare waarde voor de instelling.

Prof. Rozendal was een wijs en toegewijd man die altijd zeer betrokken was bij zijn faculteit en de universiteit. Ook na zijn emeritaat gaf hij hier nog actief blijk van; tot in dit jaar woonde hij promoties en facultaire hoogtijdagen bij.

Wij herdenken hem in dankbaarheid en wensen zijn naasten veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens het College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. C.M. van Praag, voorzitter
Prof.dr. V. Subramaniam, Rector Magnificus

Namens de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit
Prof.dr. P. J. Beek, decaan
Drs. M. M. van Aken, directeur Bedrijfsvoering

Namens de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit
Prof.dr. C. Polman, decaan

181221_Rients_Rozendal2