Genetische aanleg speelt een aanzienlijke rol in de verklaring waarom mensen verschillen in hun geluksgevoel

Onze genetische aanleg speelt een aanzienlijke rol in de verklaring van individuele verschillen in geluk.

05-12-2018 | 12:32

Daarnaast blijkt dat er een grote genetische overlap bestaat tussen geluk en depressieve gevoelens. Dit betekent dat genen die een positieve effect hebben op geluk mogelijk een beschermend effect hebben op de ontwikkeling van depressieve gevoelens. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Bart Baselmans die hij donderdag 6 december om 15:45 uur zal verdedigingen in de aula van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Gemiste kans
“Dat diegene een gelukkig leven heeft” is het meest waarschijnlijke antwoord van veel mensen op de vraag wat voor leven hij of zij wenst voor een goede vriend, ouder of kind. Toch gaat relatief veel onderzoek alleen maar over pathologie en worden ‘gelukkige’ mensen vaak alleen als controle groep gebruikt. Een gemiste kans volgens promovendus Bart Baselmans: “Een kleine 5 jaar geleden wisten we alleen dat geluksgevoel en depressieve symptomen erfelijk zijn. In 2016 heb ik, samen met een groot internationaal samenwerkingsproject, de eerste locaties op ons genoom geïdentificeerd die geassocieerd zijn met individuele verschillen in geluk.”

Nieuwe onderzoeksmethode
Door de ontwikkeling van een nieuwe methode, in samenwerking met VU-hoogleraar Meike Bartels en VU-onderzoeker Michel Nivard, werden slechts twee jaar later meer dan 300 locaties op het genoom gevonden die betrokken zijn bij individuele verschillen in geluk, depressieve gevoelens en neuroticisme. De onderzoekers vonden tevens dat deze locaties voornamelijk betrokken waren bij biologische processen die zich in ons brein afspelen.

Geluks-spectrum
Baselmans ontdekte ook dat geluk vanuit een genetisch perspectief sterk samenhangt met depressieve gevoelens, neuroticisme, eenzaamheid en zelf-beoordeelde gezondheid. Deze eigenschappen kunnen samen als het geluks-spectrum gezien worden. Om factoren te identificeren die ons geluksgevoel beïnvloeden is het waardevol om deze bevinding mee te nemen in toekomstig onderzoek. Baselmans: “We kunnen dit echter alleen op groepsniveau zien en nog niet per individu. Daarvoor moeten we nog verder onderzoek doen om geluk beter in kaart te brengen.”