VU-onderzoeker Karin Tanja-Dijkstra krijgt ruim 120 duizend euro van NWO Replicatiestudies

Met deze toekenning kan omgevingspsycholoog Karin Tanja-Dijkstra een invloedrijk onderzoek van Ulrich, Simons, Losito, Fiorito, Miles en Zelson (1991) herhalen.

12-07-2017 | 16:42

Uit deze studie blijkt dat het verblijf in een natuurlijke omgeving stress-verlagende effecten heeft op mensen. In de afgelopen twintig jaar is in vervolgonderzoek vaak naar de studie van Ulrich verwezen. De NWO is daarom benieuwd wat een herhaling van dit onderzoek kan opleveren.

Natuur vs. Stad
Het nieuwe onderzoek van Tanja-Dijkstra wordt het grootste experiment op het gebied van omgevingspsychologie ooit uitgevoerd. In elf labs verspreid over vijf landen zoals Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde staten worden duizend proefpersonen onderzocht in hetzelfde onderzoek. De deelnemers worden blootgesteld aan video’s over de natuur en aan beelden van een stedelijk omgeving. Tijdens het kijken naar de video’s wordt hun hartslag gemeten en na afloop. Het onderzoek wordt uitgevoerd met gebruik van het VU University Ambulatory Monitoring System (VU-AMS) en duurt anderhalf jaar en start in september 2017.

NWO Replicatiestudies
Voor het eerst financiert NWO negen projecten uit de gezondheids- en sociale wetenschappen waarmee onderzoek van anderen opnieuw worden uitgevoerd. Het gaat om onderzoek dat in het verleden de basis vormde voor vervolgonderzoek of een belangrijke plaats heeft ingenomen in onderwijs, beleidsvorming of het publieke debat. Door dergelijk ‘hoeksteenonderzoek’ te repliceren wil NWO bijdragen aan het vergroten van transparantie van onderzoek en aan de kwaliteit van het rapporteren van resultaten. Ook in internationaal opzicht is NWO met deze toekenningen koploper.