Afleidende oscillatiedynamica uit gegevens

02-07-2020

11.45

Online

Inferring oscillatory dynamics from data

R. Cestnik

prof.dr. A. Daffertshofer, prof.dr. M. Rosenblum

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Promotie

Veel systemen in de natuur vertonen ritmes en kunnen als zodanig worden beschreven met oscillerende modellen. Voorbeelden variëren van elektronische schakelingen tot fysiologische eenheden zoals het menselijk hart. De natuurlijke eigenschappen die elk oscillerend systeem bepalen, zijn de frequentie en respons op stimuli, en zijn typisch de eerste dingen die men wil weten om het bestudeerde systeem beter te begrijpen. Dergelijke eigenschappen kunnen echter moeilijk te schatten zijn, vooral als men met deze meting het systeem niet wil verstoren. Daarom worden methoden ontwikkeld die dergelijke eigenschappen kunnen schatten met niet-invasieve waarnemingen.

Rok Cestnik presenteert in zijn promotieonderzoek verschillende nieuwe benaderingen voor het bepalen van oscillerende eigenschappen uit signaalwaarnemingen van vrijlopende oscillerende systemen. Als zodanig zijn deze benaderingen zeer geschikt voor scenario's waarin het systeem wordt geobserveerd zonder te worden verstoord, of dat nu is omdat het bestudeerde systeem ontoegankelijk is, of te groot om efficiënt te beïnvloeden, of omdat het kostbaar en delicaat is zoals in het geval van het hart.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA