Korte psychologische training voorkomt nieuwe depressie

30-01-2020

13.45

Aula

Hope

M. de Jonge

prof.dr. J.J.M. Dekker, prof.dr. C. Bockting, dr. M.J. Kikkert

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Mensen die hersteld zijn van een depressie en deelnamen aan een korte psychologische trainging krijgen minder snel een nieuwe depressie. Dit betekent dat de training beschermend werkt tegen terugval bij mensen die in het verleden al eens zijn behandeld met cognitieve gedragstherapie. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Margo de Jonge.

Terugval voorkomen
Uit onderzoek blijkt dat mensen die hersteld zijn van een depressie, een grote kans hebben op een depressieve terugval. Naarmate iemand in het verleden vaker een depressie heeft doorgemaakt, neemt de kans op terugval toe. De Jonge: “Op basis van mijn onderzoek en bestaande literatuur is mijn aanbeveling aan behandelaren en GGZ-instellingen dan ook om de Preventieve Cognitieve training aan te bieden aan alle herstelde patiënten met een hoog risico op terugval, ongeacht met welke therapievorm ze behandeld zijn tijdens hun depressie.”

Extra bescherming
De Jonge bekeek of een psychologische training extra bescherming biedt tegen een terugval. Deze training is speciaal ontwikkeld voor mensen die nu geen depressie hebben maar terugval willen voorkomen en is een vorm van Cognitieve therapie (Preventieve Cognitieve Therapie) die effectief blijkt in het voorkomen van terugval. Het was nog onbekend of deze training ook effectief zou zijn bij mensen die tijdens hun depressie al behandeld waren met Cognitieve Gedragstherapie. Aan het onderzoek  van De Jonge namen214 herstelde patiënten en vijf GGZ-instellingen deel. 

Meer informatie over het proefschrift