Geweld en ziektes hebben invloed op onze vooroordelen over migranten van dat land

22-01-2020

13.45

Aula

Intergroup Bias: An Evolutionary Threat Management Approach

T. Ji

prof.dr. M. van Vugt, dr. J.M. Tybur, dr. M. Kandrik

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Vooroordelen ten opzichte van mannelijke migranten afkomstig uit een gebied dat gekenmerkt wordt door geweldsconflicten (zoals Syrië) zijn negatiever dan vooroordelen ten opzichte van vrouwelijke migranten afkomstig uit datzelfde gebied. Aan de andere kant zijn vooroordelen ten opzichte van mannelijke en vrouwelijke migranten hetzelfde wanneer deze migranten afkomstig zijn uit een gebied dat gekenmerkt wordt door ziektes (zoals in Liberia). Daarnaast zijn mensen die een sterkere neiging hebben om ziekteverwekkers te vermijden, negatiever gestemd zijn over migranten met een herkomst uit gebieden waar een epidemie heerst. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Tingting Ji.

Migratievraagstuk
Migranten zijn niet gelijk in geslacht, land van herkomst en de vooroordelen waarmee ze worden geassocieerd. In gebieden die beheerst worden door ISIS, kunnen vrouwen als minder bedreigend worden ervaren dan mannen. In gebieden waar een virus zoals Ebola heerst, worden zowel mannen als vrouwen even waarschijnlijk geacht om virussen met zich mee te brengen. Ji: “Mensen behandelden buitenlandse mannen en vrouwen niet hetzelfde en dit hangt af van de soort dreiging die ze zouden kunnen vormen.” Het onderzoek van Ji draagt hierdoor bij om het migratievraagstuk beter te begrijpen. Zo blijkt dat sekseverschillen de besluitvorming van beleidsmakers kunnen informeren om vooroordelen tegen mannen en vrouwen op verschillende wijze aan te kaarten.

Dreiging en ziekte
In de afgelopen jaren zagen inwoners van westerse landen niet alleen een dreiging van geweld door ISIS in het Midden-Oosten, maar ook een dreiging van oprukkende ziektes als gevolg van de Ebola-epidemie in Afrika. Deze gebeurtenissen leiden tot een toename in de vooroordelen tegen migranten en vluchtelingen uit deze gebieden. Ji bestudeerde hoe geweld- en ziektedreigingen mensen op verschillende manieren hun houding ten opzichte van buitenlandse groepen kan beïnvloeden. Zij maakte daarbij gebruik van een dreigingsmanagementperspectief . 

Partnerkeuze
Naast het migratievraagstuk, helpt Ji’s onderzoek ook om partnervoorkeuren tussen groepen beter te begrijpen in een moderne samenleving die gekenmerkt wordt door etnische en culturele diversiteit. Zij toont aan dat Nederlandse vrouwen een voorkeur hebben voor mannen uit de eigen groep in plaats van buitenlandse mannen. Ji: “Niet zozeer omdat buitenlandse mannen worden gezien als meer agressief dan Nederlandse mannen, maar omdat mannen uit andere groepen worden gezien als minder waarschijnlijk om een goede vader te worden. “

 

 

Meer informatie over het proefschrift