Effect van kleinschalige dementiezorg

21-02-2020

11.45

Aula

Effect of small scale dementia care

J.S. Kok

prof.dr. E.J.A. Scherder, prof.dr. R. Kessels

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Meer informatie over het proefschrift