Vertrouwen en verantwoording om onderwijssystemen te verbeteren

15-11-2019

15.45

Aula

Trust and accountability to improve Education systems: the golden duo for education reform

prof.dr. M.C.M. Ehren

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Oratie

Onderwijstoezicht is een belangrijk instrument voor de overheid om zicht te houden op kwaliteit van scholen, en om in te grijpen waar het mis gaat. Scholen en schoolbesturen zijn in ons stelsel echter vooral zelf verantwoordelijk voor hun kwaliteit en de inspectie functioneert vooral als vangnet. Toch blijkt dat vertrouwen niet altijd terecht te zijn, zoals blijkt uit een aantal cases rondom bijvoorbeeld de ongeldigheid van vmbo-examens in Maastricht, of scholen waar ondemocratische principes worden onderwezen.

Een continue controle op onderwijskwaliteit is echter praktisch onhaalbaar en doet ook onrecht aan de professionaliteit en verantwoordelijkheid van het merendeel van de scholen. Intensieve controle zorgt bovendien voor allerlei ongewenste neveneffecten zoals een smal curriculum gericht op alleen taal en rekenen. Hoogleraar Governance of Schools and Education systems Melanie Ehren probeert daarom in haar oratie antwoord te geven op de vraag: “Hoe kunnen we ‘Intelligent toezicht’ houden, zodanig dat we controle en vertrouwen laten samengaan ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs?”

Kom ook naar het Seminar 'Trust and Accountability to Improve Education Systems voorafgaand aan de oratie. Meer informatie:
https://www.eventbrite.com/e/seminar-trust-and-accountability-to-improve-education-systems-nr2558503-tickets-66802450929