Het bestuderen van taakrelevantie door het oog en de hersenactiviteit

12-11-2019

11.45

Aula

Studying task relevance through the eye and brain activity

K. Olmos Solis

prof.dr. C.N.L. Olivers, dr. A.M. van Loon

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Meer informatie over het proefschrift