Mechanismen van symptoomvorming bij psychose

28-01-2019

11.45

Aula

Mechanisms of symptom formation in psychosis

P.M. Gromann

prof.dr. A.C. Krabbendam, copromotor dr. S.S. Shergill

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Paula Gromann onderzocht mechanismen van symptoomvorming op verschillende niveaus van het psychosecontinuüm. Zij onderzocht de relatie tussen pesten en niet-klinische psychotische ervaringen bij de algemene bevolking en de dynamiek die ten grondslag ligt aan het diepe gebrek aan vertrouwen, zowel op gedrags- als op neurale niveau, bij gezonde adolescenten vs. volwassenen, bij patiënten en bij eerstegraads familieleden.

Psychose is een heterogene aandoening, die bestaat uit verschillende symptomen, die verschillen in ernst, frequentie en verloop. Dit vormt een uitdaging voor onderzoek naar psychoses.

Meer informatie over het proefschrift in DARE