Muziek als interventie gaat verder dan allen het klaslokaal: muziek is geen luxe

15-01-2019

15.45

Aula

Is Music a Luxury?

A.C. Jaschke

prof.dr. E.J.A. Scherder, copromotor prof.dr. H.J. Honing


Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Uit onderzoek van o.a. Arthur Jaschke blijkt dat cognitieve prestaties en zelfs CITO-scores verbeteren bij kinderen die actief muziekles op school krijgen. De vraag blijft of het deels ook kan liggen aan dat er nog steeds een menselijke factor in zit: een vakleerkracht geeft de les. Tegenwoordig zijn kinderen omgeven door allemaal digitale media en zouden misschien veel sneller en makkelijker via digitale onderwijsmethodes aan de slag gaan die dan verder uitgebreid zouden kunnen worden naar een instrument spelen of met dj-equipement.

Er wordt nu vervolgonderzoek gedaan, naar de mogelijke verschillen van traditionele muziekles vergeleken met digitale muziekles. Hieronder een overzicht van muziek als interventie en therapie:

Atypische brein
Gezien de positieve effecten die geboekt werden bij zogenoemde neurotypische kinderen (kinderen die geen hersenafwijking hebben) met muziek, werden de effecten van muziek bij verschillende atypische populaties onderzocht. Vanuit de kennis van het gezonde brein kunnen juist afwijkingen en veranderende patronen in het atypische brein beter herkend worden. Daarop werden de effecten van muziektherapie bij heel vroeggeboren kinderen op de IC onderzocht. In dit onderzoek worden mogelijke verschillen van cognitie onderzocht, maar ook de ontwikkelingsfactoren (brein en lichaam) van deze heel kwetsbare groep. 

Muziek maken in ziekenhuis
Ook wordt de beleving van muziek maken in een ziekenhuis onderzocht. Een echt muziekstudio wordt binnen het ziekenhuis geplaatst waar iedereen binnen kan lopen en een instrument kan bespelen. Dit wordt begeleid door muziektherapeuten en muziekbegeleiders. Hier kijken wij naar de effecten van muziektherapie en muziek maken in het algemeen op hemodynamische factoren, stress en kwaliteit van leven/opname tijd van kinderen op de oncologie-afdelingen. Livemuziek op de IC bij volwassenen.

Gebruiken van (digitale) muziektechnologieën
Ook wordt het gebruik van (digitale) muziek technologieën in het onderwijs en de kliniek onderzocht. Hier worden meerdere projecten opgezet, die naar implementatie en inzetbaarheid van deze technologieën kijken bij verschillende klinische en niet klinische groepen. Wij zijn op zoek naar antwoorden voor de verbetering van kwaliteit van leven, medische factoren en cognitieve ontwikkeling.

Meer informatie over het proefschrift in DARE

21 januari organiseeert Jaschke met De Zorgcirkel een Evenement Muziek en het Brein