De Rol van de Psychologie in Suïcidepreventie

11-12-2018

15.45

Aula

De Rol van de Psychologie in Suïcidepreventie

prof.dr. A.J.F.M. Kerkhof

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Afscheidscollege

Voorafgaand aan de oratie is een symposium