Tijd in de ziekte van Parkinson

14-12-2018

15.45

Aula

Time in Parkinson’s disease

M.E. Mico Amigo

prof.dr. J.H. van Dieen, copromotor dr. I. Kingma

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Promotie

Encarna Micó Amigo onderzocht de identificatie van klinische en preklinische markers van de ziekte van Parkinson. Zij ontwikkelde een eenvoudig te gebruiken en goedkope methode om motorische symptomen van de ziekte van Parkinson te beoordelen. Dit maakt het mogelijk om "meer te zien dan men in eerste instantie doet". Met andere woorden, het maakt het mogelijk om subtiele veranderingen te identificeren die door de ziekte zijn veroorzaakt en om hun progressie in de tijd te evalueren.

Micó Amigo deed dit onderzoek omdat er momenteel behoefte is aan objectieve, klinisch toepasbare en bruikbare methoden om het stadium van de ziekte te bewaken. Deze methoden zijn essentieel, niet alleen om de diagnose van de ziekte te verbeteren, maar ook om de validiteit van potentiële corrigerende therapieën te ontwikkelen en te testen. Zij indetificeerde kwantitatieve en klinisch zinvolle informatie die indicatief is voor vroege motorische symptomen van de ziekte van Parkinson, evenals indicatief voor de voortgang.

De belangrijkste resultaten zijn de markers die zijn berekend, die de toepassing van de voorgestelde methode in een medische / neurologische context voor de beoordeling van de ziekte van Parkinson motiveert.

Meer informatie over het proefschrift in DARE