Lot Verburgh

Lot Verburgh

Een gezonde geest huist in een gezond lichaam - als fanatiek sporter weet ik dat dit een waarheid als een koe is. Afgelopen maart heb ik mijn promotieonderzoek afgerond, dat bestond uit twee delen die waren geïnspireerd op geest en lichaam. Het eerste deel ging over de relatie tussen beweging en neurocognitief functioneren bij kinderen.

Bewegen is gezond, dat is allang wetenschappelijk bewezen. Toch beweegt nog geen kwart van de kinderen tussen 4 en 11 jaar genoeg, en pubers bewegen nog minder. Dat is alarmerend omdat bewegen niet alleen goed is voor je lichaam maar ook voor je hersenen. Dat neurocognitieve effect heb ik willen staven, met als uitkomst dat kinderen die niet deelnemen aan georganiseerde sportactiviteiten minder presteren op zogeheten 'werkgeheugen taken'. Bovendien hebben ze minder concentratievermogen dan kinderen die wel sporten.

Het tweede onderzoeksdeel ging over neurocognitief functioneren en de motorische vaardigheden van jonge topvoetballers. Hiervoor heb ik een tijdlang de neurocognitieve prestaties van jong voetbaltalent onderzocht, in samenspel met een aantal eredivisieclubs. Een typisch 'Verder kijken'-onderzoek omdat ik focus op zowel psyche als beweging en hoe deze zich tot elkaar verhouden bij jonge topsporters. We hebben metingen gedaan die aantonen dat talenten in staat zijn razendsnel hun motoriek aan te passen aan spelsituaties.

Nu ik postdoc ben, wil ik nog verder de diepte in. Samen met Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen en CITO heb ik een financieringsaanvraag ingediend bij het ministerie van OCW voor een onderzoek naar de invloed van bewegen op schoolprestaties van basisschoolleerlingen. De aanvraag is gehonoreerd, we kunnen nu vier jaar aan de slag met een landelijk onderzoek - uniek in zowel omvang als doel.  Qua integraal onderzoeksperspectief sluit het perfect aan op wat we met de nieuwe faculteit beogen: disciplines elkaar laten versterken. We krijgen bijvoorbeeld steeds meer inzicht in de sterke samenhang tussen hersengebieden die betrokken zijn bij zowel motoriek als neurocognitieve functies, zoals het geheugen. Kennis die ik heel goed kan gebruiken voor ons 'gym'-onderzoek. Hopelijk draagt het er aan bij dat meer kinderen in de nabije toekomst gezonder gaan bewegen.