Pedagogische Wetenschappen

Aan de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen zijn zo’n veertig medewerkers verbonden die vrijwel allen onderzoek combineren met onderwijs aan bachelor- en masterstudenten en in postdoctorale opleidingen. Ook dragen diverse gastonderzoekers en externe PhD studenten bij aan een florerend onderzoeks- en onderwijsklimaat.

In de afdeling zijn disciplinaire onderzoeksgroepen ondergebracht die samenwerken met pedagogische, onderwijs- en zorginstellingen in Nederland en met internationale onderzoeksgroepen. Met deze verschillende vormen van samenwerking wil de afdeling bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkeling en verbetering van pedagogische praktijken.