Vervolgonderwijs

Na uw afstuderen kan de faculteit nog veel voor u op het gebied van ontwikkeling en professionalisering betekenen. De faculteit biedt u onderstaande mogelijkheden:

Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen
Het VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen biedt opleidingen, cursussen, advies en begeleiding voor (aankomende) docenten en andere professionals die werkzaam zijn in het onderwijs, de zorg, sport of veiligheid. Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen bij het centrum ook terecht voor (onderwijskundig) advies, toegepast onderzoek en coaching en begeleiding van medewerkers, teams en afdelingen.

Contractonderwijs
Contractonderwijs houdt in dat per te volgen cursus een contract wordt afgesloten. Met het contract wordt geregeld welke cursus gevolgd mag worden en wat de kosten daarvoor zijn. In principe kan iedere cursus middels contractonderwijs worden gevolgd door niet-studenten. De docent van een cursus beslist of het vak daadwerkelijk open staat voor niet-studenten. Lees meer.

Promoveren
De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam biedt promovendi een hoog kwalitatieve, stimulerende en uitstekend geoutilleerde onderzoeksomgeving. Dit geldt voor zowel promovendi met een aanstelling aan de faculteit als buitenpromovendi.