Yvonn van de Grootevheen

Alumna Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek

Yvonn van de GrootevheenIk ben Yvonn van de Grootevheen en ik werk bij een Samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs. Mijn functietitel is ‘Orthopedagoog in het AT-team’, dit vergt nog wel extra toelichting. AT staat voor Arrangement en Toelaatbaarheidsverklaring. Als orthopedagoog onderzoeken wij de aanvragen voor arrangementen of toelaatbaarheidsverklaringen uit het basisonderwijs. Mijn taak bestaat voornamelijk uit het ‘beoordelen’ van de procedures en dossiers. Daarnaast houd ik mezelf ook bezig met het vormgeven van procedures m.b.t. passend onderwijs in ons samenwerkingsverband.

Voor het afgeven van een arrangement willen we, de door school doorlopen cyclus van handelingsgericht werken (HGW-cyclus), kunnen volgen. Dus de school analyseert de situatie en brengt de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart, stelt vervolgens doelen op en maakt een plan hoe deze doelen willen bereiken. Als dit gedaan is en goed omschreven staat kan het AT-team een arrangement toekennen. De school kan zo aan de slag, maar voordat het geld daadwerkelijk naar de school gaat, volgen wij ook de evaluatie van het arrangement. Wat heeft het arrangement opgebracht en wat zijn de vervolgstappen voor deze leerling? 

Voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring willen wij tevens de door school gemaakte stappenkunnen volgen. Hierbij stellen wij als AT-team op basis van het dossier, vragen zoals: heeft school gedaan wat binnen hun mogelijkheden lag om deze leerling passend onderwijs te bieden? Zijn er voldoende gesprekken gevoerd met ouders? Vallen de onderwijsbehoeften van de leerling buiten het schoolondersteuningsprofiel? Voldoet het dossier aan alle wettelijke eisen voor het toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring? Kunnen wij de gemaakte stappen in het proces op school volgen?

Wat vind je waardevol aan het werk dat je doet?
Het waardevolle aan mijn werk is dat ik constant bezig ben met passend onderwijs. Hoe zorg je ervoor, als samenwerkingsverband, dat een leerling zo snel en goed mogelijk op de meest passende onderwijsplek terecht komt. Soms is dit niet alleen een plek waar een leerling naartoe moet, maar soms is het ook het onderwijs/de ondersteuning die naar de leerling toe gaat. Het kan bijvoorbeeld helpend zijn als een gedragswetenschapper van een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek, meedenkt bij de begeleiding van een autistische leerling in het reguliere onderwijs. Als samenwerkingsverband ben je onder andere verantwoordelijk voor het ondersteunen van samenwerkingen tussen de diverse instanties/scholen, met als doel; het vormgeven van passend onderwijs.

In welke opzichten voldoet het werk aan de verwachting die je als student had?
Het werk voldoet niet aan de verwachtingen die ik als student had. Vanuit de master Orthopedagogiek is er weinig input over passend onderwijs en beleidsfuncties die je kunt betreden als Orthopedagoog. Zo laat ik in mijn huidige functie de diagnostiek geheel los. De eerste maanden in mijn werk, heb ik mijzelf enorm verbaasd over de hoeveelheid aan wetten en beleid die er achter passend onderwijs zitten.  Zelfs als leerkracht basisonderwijs, wist ik niet hoe ‘groot’ deze wereld van passend onderwijs is.

Hoe heb je de aansluiting tussen je opleiding en het werkveld ervaren?
Heel soepel, voor mijn werk moet ik veel diagnostiek verslagen van leerlingen lezen en interpreteren. Dit gaat mij gemakkelijk af, ook merk ik dat de vakken die zich richten op gespreksvaardigheden, goed van pas komen in mijn werk. In gesprekken met gedragswetenschappers en intern begeleiders pas ik regelmatig de verschillende technieken toe. Tevens werk ik veel met HGW, iets wat in de opleiding zeer regelmatig terug kwam.

Hoe ben je in je huidige functie terechtgekomen?
Ik ben (nog voor mijn afstuderen) benaderd door een detacheringsbureau via LinkedIn voor deze functie. Op mijn profiel stond dat ik dit jaar af zou gaan studeren als orthopedagoog en dat ik momenteel parttime aan het werk was als leerkracht in het basisonderwijs. Dit profiel was voor hen interessant genoeg om mij te benaderen voor deze functie.

Heb je advies voor onze huidige studenten?
Sta open voor nieuwe mogelijkheden en kansen. Ondanks dat het in eerste instantie misschien niet je voorkeur heeft kan een baan je nieuwe kansen bieden. Nieuwe mogelijkheden geven je de kans je horizon te verbreden en je rugzak met kennis verder te vullen. Plus dat werkervaring je vaak kan brengen tot functies die nu nog onmogelijk lijken.
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, dan mag je gerust mailen, mijn mailadres is bekend bij: contact@vu.nl.