Sectie Klinische Psychologie

Veelvoorkomende psychische stoornissen zoals depressie en angststoornissen behoren tot de ziekten met de hoogste ziektelast. Er wordt verwacht dat depressie in 2030 de ziekte met de hoogste ziektelast is in de rijkere landen. Het onderzoek van de sectie Klinische Psychologie is erop gericht om een bijdrage te leveren aan het verminderen van die ziektelast. We doen dat vooral door nieuwe psychologische behandelingen te ontwikkelen en te onderzoeken. We denken dat internet-interventies een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere vermindering van de ziektelast van veelvoorkomende psychische problemen. Een belangrijk deel van het onderzoek van de afdeling is gericht op dergelijke internetbehandelingen.
Daarnaast zijn we ook geïnteresseerd in preventie van psychische stoornissen, één van de veelbelovende mogelijkheden om de ziektelast van depressie en andere stoornissen te verminderen en in onderzoek naar de werkzame mechanismen van behandelingen. Maar we werken nog op diverse andere fronten waarvan we veel verwachten, zoals suicidepreventie, de zorg voor mensen met kanker, emotieregulatie, preventie en vroege behandeling van psychotische stoornissen, en psychische problemen bij ouderen. We denken ook dat de meest interessante ontwikkelingen plaats vinden op het raakvlak tussen verschillende disciplines. We werken daarom binnen het EMGO+ instituut nauw samen met psychiaters en huisartsen, maar ook met juristen en onderzoekers op het terrein van de kunstmatige intelligentie.
Verder vinden we onderzoek vooral een internationale onderneming en we werken daarom graag samen met onderzoekers uit andere landen die dezelfde missie hebben als wij: het verminderen van de ziektelast van veelvoorkomende psychische stoornissen.