Sectie Sociale & Organisatiepsychologie


Wetenschap gaat over waarheid, over vooruitgang en over innovatie. Dit maakt wetenschap zo fascinerend. De wetenschap van de sociale- en organisatiepsychologie is des te boeiender, omdat het gaat over de realiteit waar we allemaal deel van uitmaken. Mensen bevinden zich in uiteenlopende sociale settings – met vreemden, met collega’s, vrienden of met hun geliefden. Sociale interacties kunnen je voor uitdagingen plaatsen of zelfs ronduit onthutsend zijn (‘Waarom heeft zij mij dat aangedaan?’) Hoe gaan we om met onbekenden? Speelt ons zelfbeeld of reputatie hierbij een rol? Wat helpt om je driften de baas te blijven, is “tellen tot tien” daarbij al voldoende? Zijn mensen van nature zelfzuchtig? Hoe zien mensen zichzelf, al dan niet in vergelijking tot anderen? Hoe kunnen mensen aangezet worden tot onbaatzuchtig en coöperatief gedrag? Zijn sterke leiders nodig om coöperatief gedrag in groepen en organisaties te bevorderen? Zouden leiders altijd een “luisterend oor” moeten bieden om vertrouwen en coöperatie te stimuleren? Wat is het belang van rechtvaardigheid? Zijn straf en beloning even belangrijk in het bevorderen van echte samenwerking?

Het onderzoek van de sectie is georganiseerd binnen het onderzoeksprogramma Trust, Leadership and Cooperation (TLC). Daarbij worden inzichten vanuit de psychologie, vanuit de literatuur over interdependentie, en evolutionaire theorie gehanteerd om een geïntegreerde visie te ontwikkelen op de gebieden van menselijke cognitie, emotie en gedrag in sociale situaties. Vanuit de opvatting dat kennis over vertrouwen, leiderschap en coöperatie essentieel is bij het begrijpen van sociaal gedrag binnen relaties, groepen en organisaties, is de toepasbaarheid van wetenschappelijke resultaten een aandachtspunt. We doen onderzoek dat er toe doet: Het is onze overtuiging dat de sociaal- en organisatiepsychologische aspecten tot de kern behoren van wat mensen bezighoudt, motiveert, ontroert, en tot actie aanzet.

Bekijk de website van VUpsy voor actueel nieuws, evenementen en onderzoek.