Sectie Fysiologie

Binnen het programma Fysiologie van het Bewegen stellen we ons tot doel om onze kennis over de plasticiteit van het neuromusculaire systeem te vergroten om beter gerichte interventies te ontwikkelen om menselijk bewegen te verbeteren dan wel te behouden. Hierbij richten we ons voornamelijk op verbeteren van prestatievermogen bij gezonde mensen en sporters, en verhogen van mobiliteit en beweegmogelijkheden van mensen die ten gevolge van een ongeval, ziekte, (neuromusculaire) aandoening of ouderdom beperkte beweegmogelijkheden hebben. Om voorgaande te bereiken integreren wij onderzoeksresultaten verkregen met experimenten op moleculair/cellulair niveau, met geïsoleerde of in situ (dierlijke) spiervezels en spieren en met experimenten van mensen in het laboratorium en in het veld (in revalidatie centra, sport faciliteiten).