Bewegingswetenschappen

De afdeling bewegingswetenschappen verzorgt het onderwijs voor de bachelor bewegingswetenschappen en drie master opleidingen. Ons onderzoek bestrijkt een breed spectrum van zowel fundamenteel als toegepast onderzoek van het menselijk bewegen. Het onderzoek is multidisciplinair: we combineren fysiologie, psychologie, wiskunde en (bio)mechanica, en hebben een integratieve en translationele benadering. Ons onderzoek is voornamelijk experimenteel, en richt zich zowel op de beweging van de mens in relatie tot zijne omgeving als op het bewegingsapparaat. Hierbij wordt zowel het normale als het pathologische functioneren onderzocht. Naast het fundamentele onderzoek doen we onderzoek dat zich richt op toepassing van de verkregen kennis , met als doel het bewegen te optimaliseren in bijvoorbeeld de sport en de revalidatie. Ons onderzoek wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door partijen buiten de universiteit, zoals NWO, STW, EU, en collectebusfondsen.

Sectie Coördinatiedynamica

Bij de sectie Coördinatiedynamica stellen we ons ten doel om coördinatie tussen ledematen, en coördinatie tussen bewegingen en de omgeving te begrijpen. Dit doen we met behulp van de concepten en gereedschappen van de dynamische-systeemtheorie.
Lees verder >

Sectie Fysiologie

Binnen de sectie Fysiologie richten we ons voornamelijk op verbeteren van prestatievermogen bij gezonde mensen en sporters en het verbeteren van mobiliteit van mensen die ten gevolge van een ongeval, ziekte, aandoening of ouderdom beperkte beweegmogelijkheden hebben.
Lees verder >

Sectie Motorisch leren & presteren

Ons onderzoek onderzoekt motorische controle en leren in verschillende stadia van ontwikkeling (van baby’s tot ouderen) binnen de sport, revalidatie, bewegingsonderwijs en andere prestatieomgevingen.
Lees verder >

Sectie Neuromechanica

Ons onderzoeksprogramma integreert neurofysiologie en biomechanica (neuromechanica) om het neuromusculoskeletale systeem beter te begrijpen.
Lees verder >

Sectie Onderwijs

De sectie Onderwijs bestaat uit alle docenten van de afdeling Bewegingswetenschappen en een aantal juniordocenten, die werkgroep- en practicumonderwijs ontwikkelen en geven bij de eerstejaarscursussen van de opleiding Bewegingswetenschappen.
Lees verder >

Sectie Sensimotorische controle

In de Sectie Sensimotorische Controle houden we ons bezig met de vraag hoe we onze bewegingen op de omgeving afstemmen.
Lees verder >