Facultaire Studentenraad (FSR) Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

FSR-FGB 

Boven, v.l.n.r : Lisa Rodermond (Public Relations), Sherylene Veira (Voorzitter), Dax Houtkamp (Vicevoorzitter), Marije Hagendijk (Onderwijs)
Beneden, v.l.n.r: Naouar el Mir (Penningmeester), Nadine Rijkers (Secretaris)


Wat is de FSR

De FSR is een medezeggenschapsorgaan bestaande uit zes studenten van verschillende opleidingen aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. De FSR is er om de belangen van de student te behartigen binnen de faculteit. Dit houdt in dat studenten via de FSR inspraak en medezeggenschap hebben in beslissingen die over de faculteit genomen worden. Om dat te bewerkstelligen is de FSR aanwezig bij vergaderingen van het Faculteitsbestuur, waar zij hun medezeggenschap laten gelden. Input vanuit de student is hierbij heel belangrijk. Met die input kunnen we zoveel mogelijk voor de studenten betekenen.

Bij de FSR kun je terecht met vragen, suggesties, ideeën of klachten over:

  • Faciliteiten: computers, printers, de kantine en collegezalen
  • Onderwijs: vragen over vakken, oneerlijke behandeling en klachten over docenten
  • Andere zaken die zich afspelen op de faculteit

Hoe kun je de FSR bereiken?

  • Medische Faculteit, kamer C-489. Op maandag en woensdag van 12.45 tot 13.30 uur
  • E-mail: fsr.fgb@vu.nl
  • FSR op Facebook
  • Meer informatie over de FSR is te vinden op VUnet