Forensische Neuropsychologie en Neuropsychiatrie

Logo website ForNeuroOp vrijdag 3 februari 2017 start de nieuwe opleiding Forensische Neuropsychologie en Neuropsychiatrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Recente rechtszaken zoals die van de afperser van de familie De Mol en de lopende zaak van neuroloog Jansen Steur, tonen aan dat er een groot maatschappelijk belang wordt gediend met een juiste neuropsychologische en -psychiatrische diagnose van verdachten en veroordeelden.

Ga hier naar Opleiding Forensische Neuropsychologie en Neuropsychiatrie.

Inhoud en leerdoel

Deze unieke postacademische opleiding voorziet in de groeiende behoefte aan neuropsychologische kennis in de forensische diagnostiek en zorg. Na afloop van de opleiding bent u in staat om het neuropsychologische en neuropsychiatrische perspectief in te nemen in diagnostiek en behandeling van ernstige delinquenten.
U krijgt college van docenten die behoren tot de Nederlandse top op het gebied van neuropsychologie, psychiatrie en forensische psychologie. Zij verzorgen op de VU tien dagen colleges en workshops (februari – juni 2017) waarin de wetenschap wordt vertaald naar de beroepspraktijk via drie thema’s: fundamentele kennis, assessments en interventies.

Voor wie?

BIG-geregistreerde psychologen, psychiaters, recherchepsychologen en PJ-rapporteurs die werkzaam zijn binnen het forensische veld en betrokken zijn bij diagnostiek en behandeling van patiënten met cognitieve stoornissen.

Vermindering van recidive

Prevalentiecijfers betreffende traumatisch hersenletsel variëren van 25% tot 78% van mensen die zijn opgenomen in een gevangenis (ARC 2010). Deze problematiek wordt vaak over het hoofd gezien. Als neuropsychologische tekorten bij delinquenten in een vroeg stadium worden ontdekt, vergroot dat de kans op betere plaatsing en een effectievere behandeling. Ontwikkeling van het neuropsychologische perspectief in de forensische sector kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van recidive. Vermindering van de recidive is een doelstelling van de landelijke overheid (ministerie van Justitie) die nog onvoldoende wordt bereikt.

Docenten

Op deze pagina treft u een overzicht aan van alle docenten verbonden aan de Opleiding Forensische Neuropsychologie en Neuropsychiatrie.

Programma en inschrijven

Het volledige programma van de 10 colleges (6 uur per college) treft u aan op de opleidingspagina. Hier kunt u zich ook inschrijven.
De opleiding is geaccrediteerd voor 42 PE-punten van de FGzPt (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten) en voor 40 PE-punten van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).

De kosten van de opleiding zijn € 3.250 per deelnemer, incl. koffie/thee, lunch en hand-outs.

Voorlichting en contact


Contact
Voor inhoudelijke informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met:
Frank Jonker
E  f.a.jonker@vu.nl
en/of:
Sylco Hoppenbrouwers
sylcohoppenbrouwers@gmail.com

Prof. dr. Cees Jonker over de opleiding

“Al jaren ben ik als gedragsneuroloog werkzaam als forensisch rapporteur pro justitie. Het valt mij op hoe weinig kennis er soms is van cognitieve functies en stoornissen en van cognitief-gerelateerde gedragsproblemen. Voor de forensische diagnostiek is het van groot belang dat er inzicht verkregen wordt in hoe cognitieve stoornissen gewogen moeten worden en welke rol zij spelen bij het delictscenario en uiteindelijk ook bij de toerekeningsvatbaarheid. MRI-afwijkingen zijn niet vanzelfsprekend een verklaring voor bijvoorbeeld ontremd gedrag. Cognitieve dysfuncties zijn op te vatten als een brug tussen de gedragsproblemen en MRI-afwijkingen. Ik beveel deze opleiding daarom van harte aan!”

-  Prof. Dr Cees Jonker, emeritus hoogleraar Dementie VU medisch centrum Amsterdam en forensische rapporteur Pro Justitia