Sport, zorg(onderwijs) en veiligheid

Bij het VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen zijn bewegingswetenschappers werkzaam met als expertisegebieden zorg, sport en veiligheid.
Deze opleiders en adviseurs beschikken over een combinatie van onderwijskundige en vakdidactische kennis en vakinhoudelijke expertise. U kunt bij ons terecht vooropleidingen, advies en onderzoek op het snijvlak van vakinhoud en de overdracht daarvan aan cliënten, patiënten of studenten. In onze dienstverlening vertalen we de nieuwste wetenschappelijke inzichten naar de beroepspraktijk. 

Enkele voorbeelden zijn de masteropleiding voor zorgdocenten, leergangen voor praktijkopleiders in de zorg, trainingen over motorisch leren, teamtrainingen voor docenten sport- en bewegingsonderwijs en cursussen ‘Effectief omgaan met agressie en stressvolle situaties’.

Ga naar uw expertisegebied

Zorgonderwijs button   Sport en bewegen button   Veiligheid