Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog

banner_POPS_Opleiding_tot_PraktijkSportPsycholoo

banner POPS Postacademische Opleiding tot PraktijksportpsycholoogIn de tweejarige parttime dagopleiding Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog (POPS) staan de kennis en vaardigheden centraal die een sportpsycholoog in de praktijk nodig heeft om sporters, sportteams en coaches te begeleiden en te adviseren. Afgestudeerden van de POPS beschikken over een brede expertise en zijn inzetbaar in uiteenlopende sportdisciplines. De opleiding is in nauwe samenwerking met de Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN) ontwikkeld. De Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog leidt professionele, hooggekwalificeerde praktijksportpsychologen op.

Sportpsycholoog VSPN®
Afgestudeerden aan de opleiding worden door de Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN) geaccrediteerd als SPORTPSYCHOLOOG VSPN®. De sportpsychologen die nu door NOC*NSF gefinancierde begeleiding aan sporters bieden, zijn in het bezit van deze accreditatie. De SPORTPSYCHOLOOG VSPN® is wetenschappelijk opgeleid om mentale training, begeleiding en advies in de sport te geven. De POPS is de enige opleiding in Nederland die leidt tot de accreditatie SPORTPSYCHOLOOG VSPN®

Programma

Het programma van de POPS biedt verdieping in de sportpsychologie. De deelnemers leren hun kennis toe te passen in de mentale training en begeleiding van sporters, coaches en teams. Het gaat hierbij om het 'doen' en het vak van praktijk sportpsycholoog. De cursisten hebben passie voor het vakgebied van de sportpsychologie en voor de sport, kunnen zelfstandig werken en willen actief bijdragen aan de ontwikkeling van de sportpsychologie. Van de cursisten wordt verwacht dat zij wetenschappelijke literatuur op waarde kunnen schatten, de literatuur kunnen interpreteren en dat zij op een wetenschappelijk verantwoorde wijze kunnen rapporteren.
 

Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog

Het onderwijs in de ‘Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog’ is modulair. In de verschillende modules worden diverse werk- en toetsvormen gebruikt zodat aan verschillende leervoorkeuren van de deelnemers tegemoet wordt gekomen. De opleiding is gericht op praktijkvaardigheden en toepasbare kennis voor de praktijk van de sportpsychologie. Praktijkleren is een belangrijke pijler van de opleiding: cursisten leren door te doen en in reële situaties zelf voor (groepen) sporters te staan. Daarnaast ontwikkelen de cursisten hierdoor een goed netwerk om later zelfstandig aan de slag te gaan als praktijksportpsycholoog.

In onderwijsbijeenkomsten op de Vrije Universiteit Amsterdam staan sportpsychologische kennis, wetenschappelijke onderbouwing van interventies en het oefenen van praktijkvaardigheden centraal. Het uitgangspunt tijdens de onderwijsbijeenkomst is het leren met en van elkaar. Tijdens de gehele opleiding krijgen de deelnemers zicht op hun eigen ontwikkeling door deel te nemen aan diagnostische en selectieve toetsen. De deelnemers krijgen gerichte feedback van de docenten en supervisoren vanuit de VSPN.

De onderwijsbijeenkomsten worden verzorgd door vakbekwame docenten uit verschillende instellingen en disciplines die een duidelijke affiniteit hebben met de sportpsychologie of sportpsycholoog zijn. De docenten hebben allen hun sporen in hun vakgebied en de didactiek verdiend.

Het programma bestaat uit diverse modules, zoals bijvoorbeeld psychodiagnostiek, interventietechnieken, sociale aspecten en groeps-/teambegeleiding, gesprekstechnieken en casuïstiek. Het totale studieaanbod omvat 62 ECTS, verdeeld over twee jaar. De studielast bedraagt ongeveer 20 uur per week aan onderwijs, zelfstudie en opdrachten.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de opleidingscoördinator van de opleiding: Marjolein Roemaat.

Module Psychodiagnostiek
 • 'We werden uitgedaagd en daardoor heb ik veel geleerd over psychodiagnostiek, maar ook over mezelf'.
Module Interventietechnieken
 • 'Het in de praktijk aan de slag gaan met een sporter die je niet kent is leuk! Dat is spannend, maar wel heel leerzaam.'
 • 'Erg nuttig, eindelijk handvatten om aan de slag te gaan met sporters en eindelijk meer ervaring opgedaan dan alleen het eerste gesprek voeren. De module kwam op het juiste moment in de opleiding.'

Module Sociale Aspecten en Groeps-/Teambegeleiding

 • 'We zijn heel praktijkgericht bezig geweest en van de workshops geven heb ik erg veel geleerd'.

Module Capita Selecta

 • 'Hele enthousiaste docent, veel praktische informatie en interessante opdrachten. Ook leerzaam om zelf een 'workshop' te moeten doen'. (CS Jonge Sporters).
 • 'De rollenspellen met de acteurs waren super leerzaam! Verder nuttig om na te denken over je eigen handelen met behulp van voorbeelden uit de praktijk.' (CS Grensoverschrijdend gedrag).
 • 'Veel voorbeelden uit de praktijk gekoppeld aan de theorie, verduidelijkt de theorie. Duidelijk gemaakt dat klinische problematiek vaak voorkomt en dat je er als sportpsycholoog attent op moet zijn'. (CS Klinische Psychologie).

Module Reflectie

 • 'Je wordt aan het denken gezet over jouw rol als sportpsycholoog en je eigen visie. Verder veel afwisseling in werkvormen, leuk!'
 • 'Interessante vragen en mogelijkheden om over eigen ontwikkeling na te denken. Veel geleerd van manier van reflecteren en discussies in de groep.'

Module Gespreks- en interviewpracticum

 • 'We hebben veel behandeld. Ook veel geoefend, erg fijne sfeer tijdens de lessen, actief.' 
 • 'Het oefenen in de praktijk is leuk! Van samen gesprekken voeren tot de teamoefeningen: leuk en leerzaam.'
 • 'Ik vond het een vak met veel toegevoegde waarde, de docent geeft het heel leuk/interessant en leerzaam en ik had nog wel meer lessen willen volgen. Het is breder opgezet dan de gespreksvakken die ik in mijn bachelor/master had, wat juist fijn was en het sloot ook heel goed aan!'


De cursisten van de Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog, die het eerste jaar van de tweejarige opleiding afgerond hebben, gaan in het tweede leerjaar in de praktijk aan de slag. Zij kunnen dus door een (jonge) sporter, team of coach ingeschakeld worden voor mentale begeleiding.
 
Begeleidingstrajecten zijn maatwerk en worden afgestemd op de sporter(s) of de coach, waardoor resultaten ook divers zijn. In algemene zin bieden begeleidingstrajecten zicht op ontwikkelpunten. De sportpsycholoog in opleiding doet handreikingen om hieraan te werken en zo tot de beste prestatie te komen.
 
Ervaren sportpsychologen in de rol van supervisor begeleiden hen daarbij. Omdat de sportpsychologen in opleiding mentale training- en begeleidingstrajecten aanbieden in het kader van hun opleiding vragen zij voor de begeleiding een lager tarief dan gangbaar is in de sportpsychologie. Met deze inkomsten betalen zij hun supervisie-uren. Zij hebben zelf dus geen financiële ‘winst’ bij de trajecten. De winst zit met name in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van zowel de sportpsycholoog in opleiding als de sporter, het team of de coach.

De opleiding laat deelnemers toe die een afgeronde doctoraal- of master-opleiding in de psychologie óf bewegingswetenschappen hebben én de Basisaantekening Sportpsychologie (BASP) van de VSPN hebben behaald én twee aanvullende vakken op een universiteit hebben gevolgd.

Voor de BASP zijn 30 ECTS sportpsychologie vereist: 2 of 3 cursussen op het gebied van de sportpsychologie (12 of 18 studiepunten) en een literatuuronderzoek of empirisch onderzoek op het gebied van de sportpsychologie van ten minste 12 studiepunten. De opleiding biedt plaats aan maximaal 18 deelnemers. De opleiding start alleen bij minimaal 10 deelnemers.

De vakken 'Testconstructie/psychodiagnostiek' en 'Psychologische gespreksvoering' zijn verplichte toelatingseisen voor POPS-7. De vakken 'Inspanningsfysiologie' en 'Psychologie van de Motoriek' worden sterk aanbevolen en gelden ook als een pré bij de toelating, maar zijn geen harde toelatingseis voor de komende lichting van de POPS.

Aanmelding
De uiterste datum van het aanleveren van het aanmeldformulier voor de zevende leergang van de Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog is 1 mei 2019. Na deze datum kan er altijd nog telefonisch contact opgenomen worden, maar zal je waarschijnlijk op de wachtlijst geplaatst worden.

Het is mogelijk dat kandidaat-cursisten zich terugtrekken nadat zij de toelatingsprocedure (zie hieronder) succesvol hebben doorlopen. Die vrijgekomen plaatsen worden toegewezen aan degenen die zich vóór 1 mei 2017 hebben opgegeven en nog geen plaats in de opleiding hebben verworven. Pas daarna worden kandidaat-cursisten benaderd die zich ná 1 mei hebben aangemeld.

Aanmelden kan vanaf september 2018 via het inschrijfformulier op deze website.

Toelatingsprocedure
Wanneer kandidaat-cursisten zich hebben aangemeld en de gevraagde informatie hebben opgestuurd, buigt de toelatingscommissie zich over de aanmeldingen. Na de schriftelijke ronde volgt eventueel een gesprek met twee leden van de toelatingscommissie. Het belangrijkste doel van het gesprek is om met elkaar te onderzoeken in hoeverre de kandidaat-cursist en de opleiding bij elkaar passen (matchingsgesprek). Deze gesprekken vinden plaats in mei 2019. Op basis van de schriftelijke informatie en het matchingsgesprek adviseert de toelatingscommissie wie wordt toegelaten tot de opleiding. Voor 1 juli krijg je definitief te horen of je bent toegelaten tot de POPS.

De kosten voor deelname aan de Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpycholoog bedragen rond de € 16.000. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, boeken- en testmanager. Het inschrijfgeld is exclusief supervisiekosten. Deze bijkomende kosten voor supervisie worden echter gedekt door de inkomsten die deelnemers halen uit de begeleiding in het kader van de module 'Casussen'. Het inschrijfgeld is voor de inkomstenbelasting aftrekbaar als opleidingskosten.

Accreditatie
Afgestudeerden aan de opleiding worden door de Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN) geaccrediteerd als SPORTPSYCHOLOOG VSPN®. De postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog is de enige opleiding in Nederland die leidt tot deze accreditatie.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het POPS secretariaat.

Links