Onderwijs

Bent u werkzaam in het onderwijs? Bij het VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen kunt u terecht voor opleidingen, cursussen en incompanytrajecten voor leraren en lerarenopleiders in alle onderwijssectoren, van primair tot en met wetenschappelijk onderwijs.
Onze programma's zijn altijd evidence based en gericht op duurzaam leren of een duurzame gedragsverandering. Of het nu gaat om een opleiding tot leraar voor zij-instromers (ULO), een BKO-traject, de master SEN of een professionaliseringstraject op gebied van (vak)didactiek.
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor incompany- of maatwerktrajecten. De opleiders en adviseurs van de VU hebben de expertise in huis om workshops, trainingen en cursussen af te stemmen op de ontwikkelwens van individuen en organisaties. U bent bij ons verzekerd van onderwijs met een stevige, recente wetenschappelijke fundering en grote praktische toepasbaarheid. Uw leerwens, onderzoeks- of adviesvraag staat hierbij centraal.

Voor wie?

Maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid stellen steeds hogere eisen aan de docentkwaliteit. Om docenten daarvoor klaar te stomen of hun kennis en kunde te versterken, bieden wij opleidingen, cursussen, begeleiding en coaching voor aankomende, startende en ervaren docenten(teams) in alle onderwijssectoren en lerarenopleiders. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en getoetst in de praktijk. U kunt de opgedane kennis en vaardigheden direct toepassen in uw klassen of colleges.

Voor aankomende docenten

Voor startende en ervaren docenten

Opleiding, advies en onderzoek

Onze dienstverlening richt zich op alle onderwijssectoren: wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs en primair onderwijs. 

Onderwijsinstellingen en docenten kunnen bij ons terecht voor het:

  • Opleiden en professionaliseren van docenten, opleiders, praktijkbegeleiders en onderwijskundig leidinggevenden.
  • Begeleiden en coachen van vaksecties, teams en management bij onderwijs- of schoolontwikkeling.
  • Onderzoek, advies en opleiding voor specifieke onderwijsbehoeften (Special Educational Needs).
  • Advies en onderzoek in opdracht voor onderwijsinstellingen bij onderwijskundige vraagstukken, onderwijsinnovaties  en schoolontwikkeling.