Onderzoek Klinische Neuropsychologie

De sectie Klinische Neuropsychologie richt zich op onderzoek naar de relatie tussen hersenen en gedrag (waaronder ook motoriek, cognitie en emotie) binnen verschillende patiëntgroepen die aantoonbare neurocognitieve problemen laten zien, waaronder mensen met aangeboren of verkregen hersenletsel. 

Het onderzoek betreft de gehele levensloop, dat wil zeggen: van prematuur geboren kinderen tot ouderdomsziekten zoals dementie. Gedrag en hersenfuncties worden in kaart gebracht middels geavanceerde technieken, waarbij wij willen weten welke hersenfuncties door ongunstige omstandigheden zoals een vroeggeboorte, lichamelijke of psychische ziekte, eenzaamheid, chronische stress, chronische pijn, maar ook door ziekte of letsel zijn aangedaan. Daarnaast brengen we de gevolgen hiervan in kaart op gedrag en dagelijks functioneren. De sectie richt zich op onderzoek naar (a) diagnostiek van hersenfuncties, (b) onderliggende mechanismen van disfunctioneren gericht op het begrijpen van onderliggende mechanismen, (c) het ontwikkelen van nieuwe interventies gericht op het behouden (hersen)functies of het versterken daarvan (bijvoorbeeld middels revalidatie). Ons doel is om bevindingen te implementeren in de klinische praktijk. 

Klik voor meer informatie over de verschillende onderzoekslijnen op onderstaande links: