Onderzoeksgroepen Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie

Klinische Neuropsychologie

Paediatrische Neuropsychologie
Het programma Paediatrische Neuropsychologie wordt geleid door professor Jaap Oosterlaan en bevat twee internationaal erkende onderzoekslijnen. Eén lijn houdt zich bezig met disruptieve gedragsstoornissen en ADHD. De andere onderzoekslijn richt zich op aandoeningen van het centraal zenuwstelsel waarbij de nadruk ligt op de gevolgen van te vroeg geboren worden (premature kinderen) en van een zeer laag geboortegewicht. Het onderzoek spitst zich toe op een breed scala van cognitieve functies, variërend van motorische vaardigheden tot hogere orde cognitieve controleprocessen. Het programma heeft faam wat betreft de ontwikkeling van geavanceerde gecomputeriseerde paradigma’s. Deze paradigma’s worden gekoppeld aan het gebruik van psychofysiologische maten en beeldvormende technieken waaronder EEG, (f)MRI en DTI.

Neuropsychologie van Neurodegeneratieve ziekten
Het programma Neuropsychologie van Neurodegeneratieve ziekten wordt geleid door professor Erik Scherder. Eén onderzoekslijn houdt zich bezig met het bestuderen van de relatie tussen lichamelijke activiteit (e.g. lopen, kauwen) en gedrag (e.g. cognitie) bij mensen met een dementie; de tweede onderzoekslijn betreft de relatie tussen pijn, lichamelijke activiteit, en gedrag bij mensen met een cognitieve kwetsbaarheid (mensen met een dementie of een intellectuele beperking). De derde onderzoekslijn richt zich op hersenletsel bij (top) sport (e.g. voetbal) en wanneer men weer terug kan keren op het veld (‘return to play’). Specifieke onderzoeksvragen betreffen de causaliteit van de relatie tussen motorische activiteit en cognitie, tussen motorische activiteit en gedrag en tussen motorische activiteit en pijn. 

Endocrinologische Neuropsychologie
Het programma Endocrinologische Neuropsychologie wordt geleid door professor Madeleine Drent. Het onderzoeksprogramma richt zich op de relatie tussen het neuropsychologisch functioneren en zowel normale als afwijkende endocriene activiteit zoals de activiteit van het groeihormoon/ínsuline-like growth factor-I (GH/IGF-I) as. Een afname van de activiteit van de GH/IGF-I as lijkt een rol te spelen bij leeftijd gerelateerde achteruitgang van neuropsychologische functies. Om die reden wordt de relatie tussen leeftijd, GH/IGF-I status en neuropsychologische functies bij gezonde mensen onderzocht. Verschillen in neuropsychologisch functioneren en hersenactiviteit gedurende fMRI/PET worden onderzocht bij mensen van verschillende leeftijden, met hoge of lage IGF-I status. Een andere onderzoekslijn betreft de effecten van groeihormoon deficiëntie (GHD) en groeihormoon substitutie op het geheugen van volwassenen en patiënten met het Prader-Willi syndroom en hersenletsel. Een derde onderzoekslijn richt zich op diabetes en het gebruik van insuline preparaten.

Klinische Ontwikkelingspsychologie


Het onderzoek van de sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie vormt het onderzoeksprogramma Social and Emotional Development. De onderzoekers nemen deel aan het interfacultaire onderzoeksinstituut EMGO+ (Mental Health program)

Lopende onderzoeksprojecten

 • Research on Adolescent Development and Relationships – RADAR (Hans Koot (VU) en Wim Meeus (UU))
   
 • Happy Children, Happy Adolescents? – HCHA (Pol van Lier)
   
 • PAIRS (Anja Huizink)
   
 • Amsterdam Stress Lab (Anja Huizink)
   
 • Nederlands Autisme Register – NAR (Sander Begeer)
   
 • Preventie van onderdiagnose van psychische problemen bij kinderen (Sander Begeer en Hans Koot)
   
 • Mental Health Online (Hans Koot)
   
 • Sociale vaardigheidstraining bij autisme (Sander Begeer)
   
 • Effecten van kortdurende computergestuurde behandeling voor angst bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking (Mariët van der Molen)

Klinische Psychologie

Het onderzoek bij de sectie Klinische Psychologie heeft als doel de verbetering van preventie en behandeling van geestelijke stoornissen, en de vermindering van de ziektelast van deze aandoeningen. Veel onderzoek bij de sectie is gericht op het bestuderen van de effecten van innovatieve interventies door middel van gerandomiseerde gecontroleerde studies, maar we zijn ook gericht op epidemiologische en cohortstudies, experimentele testen van onderdelen van interventies, meta-analyses van interventie-onderzoek en de ontwikkeling en implementatie van innovatieve behandelingen. Op dit moment hebben we een aantal specifieke onderzoeksprogramma's:

Afgezien van bovenstaande onderzoeksprogramma's zijn er bij de sectie Klinische Psychologie verschillende parttime onderzoekers die werken aan de volgende onderzoeksthema's: