Biologische Psychologie

De afdeling Biologische Psychologie bestaat uit ongeveer vijftig medewerkers (driekwart daarvan is vrouw) met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar. Er zijn tien tot vijftien promovendi op de afdeling waarvan er gemiddeld drie of vier per jaar hun proefschrift verdedigen. Het onderzoek en onderwijs van Biologische Psychologie richten zich op de individuele verschillen in fysieke en mentale gezondheid, verschillen in cognitief functioneren en in normaal en abnormaal gedrag. We bestuderen de invloed van genetische, biologische en externe factoren op individuele verschillen in menselijk gedrag met onderzoeksopzetten en technieken uit de psychofysiologie, de gedragsgenetica, en de epidemiologie. Onderzoek wordt gefinancierd door succesvolle verwerving van subsidies onder andere bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Europese Unie en de National Institutes of Health (VS).

Nederlands Tweelingen Register(NTR)
De afdeling beheert het Nederlands Tweelingen Register (NTR), dat in 1987 werd opgericht als een belangrijke bron voor onderzoek in de (gedrags)genetica. Het NTR verzamelt gegevens van meerlingfamilies (meerlingen, hun broers en zussen, ouders, echtgenoten, kinderen). Ruim 70.000 jonge meerlingen zijn vanaf de geboorte in het register opgenomen en worden gevolgd gedurende hun ontwikkeling, waar mogelijk samen met hun zussen en broers. Daarnaast nemen ruim 30.000 volwassen tweelingen deel aan longitudinaal onderzoek naar gedrag en gezondheid en doen ook hun broers, zussen, ouders en partners mee NTR onderzoek. Met behulp van experimenten in en buiten het laboratorium worden in subgroepen van de NTR deelnemers metingen verricht aan het perifere (www.vu-ams.nl) en centrale (EEG, MRI) zenuwstelsel, aan biologische risicofactoren (bloeddruk, immuunsysteem, glucosehuishouding) en aan cognitief en neuropsychologisch functioneren. Ook verzamelt het NTR biologisch materiaal van tienduizenden deelnemers, waarin diverse 'omics' metingen worden gedaan, zoals 'genomics', 'transcriptomics' en 'metabolomics'. De NTR-gegevens worden intensief gebruikt, veelal in samenwerkingsverbanden met andere grote cohorten wereldwijd, om gedragsgenetisch, psychologisch en medisch onderzoek te doen. De resultaten van veel van dit onderzoek zijn in te zien op de NTR-website. Op de NTR-website vind je ook de Nederlands- en Engelstalige publicaties van de afdeling.

Ook vragen van deelnemers over opvoeding en meerling-specifieke onderwerpen worden met behulp van deze gegevens beantwoord, zoals bijvoorbeeld de vraag of tweelingen samen naar dezelfde klas moeten - of juist niet - als ze naar school gaan.

De afdeling Biologische Psychologie doet ook specifiek onderzoek naar de betekenis van het tweeling-zijn als risico- of beschermende factor tijdens de ontwikkeling en naar de genetische oorzaken voor het krijgen van tweelingen, die gekoppeld blijkt aan de genetica van vruchtbaarheid. In samenwerking met VUmc is de kliniek Twin VUmc opgericht om in de bijzondere behoeften van meerlingen te voorzien.

De afdeling organiseert regelmatig colloquia.
Klik hier om de actuele data en onderwerpen te bekijken.

Stage lopen bij de afdeling Biologische Psychologie?
Bekijk het overzicht van onze stages.

Are you looking for an internship at the department of Biological Psychology?
Click here for an impression of our internships
.

empty