Websites


In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van websites en webapplicaties ter ondersteuning van het onderzoek. Ook hierbij kan op verschillende niveaus ondersteuning worden geboden. Van toegang tot online vragenlijst systemen voor dataverzameling tot het ontwikkelen van complete  websites voor onderzoeksondersteuning.