Marlies de Vries

Foto van Marlies de Vries
1c-13, 1c-13
marlies1.de.vries@vu.nl
faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen ( sectie sociale & organisatiepsychologie ), salarisbedrijf en centr ( transitieorganisatie )
Secretary

Over de Testotheek


 • Voor wie is de Testotheek bedoeld?

De Testotheek is bedoeld voor studenten en medewerkers van de Faculteit Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit

 • Welke materialen zijn er te vinden in de Testotheek?

De collectie bestaat uit een aanzienlijk aantal (COTAN beoordeelde) Nederlandse en buitenlandse tests en vragenlijsten.

Sinds kort zijn verscheidene tests ook digitaal beschikbaar via de database NETQHealthcare

Medewerkers en - onder bepaalde voorwaarden - studenten kunnen op aanvraag gebruik maken van deze service

 • Is er een internetversie van de collectie van de Testotheek?

Ja, via de pagina: http://www.psy.vu.nl/testotheek/

 • Kunnen studenten zomaar langskomen om tests in te zien?

Ja, dat kan, maar omdat er van de meeste tests maar een exemplaar is, is het handiger om van te voren te informeren of de test beschikbaar is

 • Is het mogelijk om i.v.m. stages testmateriaal te lenen?

Dat kan uitsluitend als een VU-begeleider/docent schriftelijk toestemming geeft en garant wil staan voor de student/stagiair.

De docent is aansprakelijk voor de goede gang van zaken

 • Hoe zit het met de scoreformulieren?

Per uitlening is er een scorefomulier beschikbaar. Als er meer scoreformulieren nodig zijn, moet de docent/begeleider die zelf bestellen. Kopiëren is auteursrechtelijk NIET toegestaan!

 • Zijn er formulieren beschikbaar voor docenten om hun fiat te geven aan testgebruik voor studenten?

Nee, maar een docent moet in zijn/haar bericht aangeven om welke student/test/tijdstippen het gaat

 • Hoe is de Testotheek te bereiken?

Er zijn verschillende opties: 

 1. via de mail: marlies1.de.vries@vu.nl en: testotheek.fgb@vu.nl
 2. langskomen tijdens de openingstijden (zie onder)
 3. via de telefoon: 5988716; b.g.g. 5988700 (secretariaat S & O)

 • Wanneer is de Testotheek geopend? 

Maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00-13.00 uur. Mails die worden gestuurd buiten de openingstijden kunnen niet altijd meteen worden beantwoord

 • Waar is de Testotheek te vinden?

Gebouw Transitorium,  1C-13
Van der Boechorststraat 1
1081 HV Amsterdam