Premaster Pedagogische wetenschappen

Wat is het verschil tussen NVO en GZ? Is dat iets wat je allebei moet/kunt halen? Is dat in de beroepspraktijk belangrijk?
Als je als orthopedagoog officieel geregistreerd wilt worden bij de NVO (Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen) dan zul je aan hun eisen moeten voldoen. Daarvoor zul je 30 studiepunten extra aan vakken moeten behalen.

Om in aanmerking te komen voor de GZ-opleiding (Opleiding tot Gezondheidszorg Psycholoog) moet je bij de NVO geregistreerd zijn.

Meer informatie over de registratie-eisen NVO en de GZ-opleiding.

Welke vakken moet ik extra volgen tijdens de premaster voor de basisregistratie NVO?
Indien je voor de richting Orthopedagogiek kiest en je wilt aan de basisregistratie NVO eisen voldoen, dien je nog vier vakken te volgen:

  1. Neuropsychologie voor Pedagogen [6 EC]
  2. Ontwikkeling en psychopathologie [6 EC]
  3. Persoonlijkheidsleer en persoonlijkheidsonderzoek [3 EC]
  4. Risicotaxatie [6 EC]

Deze vakken dienen extra te worden gevolgd tijdens de premaster of masteropleiding. Het wordt aangeraden om deze vakken te volgen tijdens de premaster aangezien dit programma uit 30 ects bestaat. De student dient zich voor deze vier vakken aan te melden via contractonderwijs. De kosten van deze extra registratievakken zijn €100,- per studiepunt en komen in totaal uit op €2.100,- De examencommissie beoordeelt of voldaan is aan alle eisen.

Meer informatie