Premaster Pedagogische wetenschappen

Heb ik na de premaster recht op een diploma?
Nee, de premaster is een voorbereidend jaar op de master en geen aparte opleiding. De premaster wordt dus niet afgesloten met een diploma. Wel kun je, als je dat wilt, een officieel dossieroverzicht van de behaalde vakken aanvragen.

Is het bij aanvang van de Premaster al noodzakelijk een keuze te maken voor een Masterrichting?
In de premaster volg je een minorvak. Je bepaalt zelf welke  vakken uit welke minor je kiest. Je moet van tevoren wel weten welke richting je op wilt gaan. Meer informatie over de masterrichtingen vindt je via deze link.

Kan de premaster in deeltijd worden gevolgd? En kan ik ernaast werken?
De premaster Pedagogische Wetenschappen bestaat uit 30 studiepunten verspreid over vier perioden. Het aantal studiepunten komt overeen met een deeltijdstudie, waarbij de hoorcolleges en werkgroepbijeenkomsten op maandag en woensdag staan ingeroosterd. Eén studiepunt staat voor 28 uur aan zelfstudie, het bijwonen van hoorcolleges en het voorbereiden en participeren in werkgroepen. Hierdoor vraagt de studie ook om buiten de geplande studiedagen tijd en aandacht te besteden aan zelfstudie en samenwerkingsopdrachten.

Als je na je premaster de master Orthopedagogiek wilt gaan doen en je wilt na je master je NVO-aantekeningen (NVO Basis Orthopedagoog en NVO Basisaantekening Diagnostiek) aanvragen, dan moet je enkele extra vakken doen. Het gaat om 4 vakken van in totaal 21 ECTS. We raden je aan om deze vakken tijdens de premaster te doen via contractonderwijs. De totale studiebelasting in de premaster komt dan uit op 51 ECTS. De meeste premasterstudenten zijn afkomstig van het hbo en houden er een 16 tot 24-urige werkweek op na. De combinatie tussen studie en werk is afhankelijk van je persoonlijke leerstijl. De premaster moet binnen een jaar behaald worden.

Vindt er een stage plaats tijdens de premaster?
In de premaster hoef je geen stage te lopen. De stage is alleen tijdens de masterfase. Je mag dan zelf een stageplek uitkiezen, mits de huidige werkplek aan de eisen van de masterstage voldoet (te bepalen door de stage-coördinator).

Waar vind ik informatie over de inhoud van de vakken van de premaster?
In de online studiegids kun je de vakken van de premaster bekijken, net als de vakken van de master.