Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health

HBO-assessment

Als je met een HBO-bachelor-diploma wilt instromen in de master Human Movement Sciences, zul je een HBO-assessment moeten uitvoeren. Deze test geeft inzicht in hoeverre jouw capaciteiten, competenties en vaardigheden aansluiten bij de vereisten voor het master-programma. De resultaten van dit assessment zijn bindend. Lage scores op bepaalde onderwerpen kunnen echter wel worden gecompenseerd door hoge scores op andere onderwerpen, of door andere criteria (die buiten het assessment vallen).

Het HBO-assessment betreft de volgende onderwerpen:

  • Wiskunde beta (40 minuten)
  • Engelse leesvaardigheid; het vermogen Engelse teksten te begrijpen (35 minuten)
  • Schrijfvaardigheid in het Nederlands (30 minuten)
  • Nederlandse leesvaardigheid; het vermogen om wetenschappelijk teksten te analyseren (“wetenschappelijke casus”) (60 mintuten)
  • Vragenlijst m.b.t. motivatie en leerstijl; reflectie op je motivaties en de manier waarop je leert (ongeveer 10-15 minuten, geen tijdslimiet).

Verdere instructies (VU-site)
Meer informatie: studieadviseur Human Movement Sciences