Basiskwalificatie onderwijs (BKO)

De BKO is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten, waarmee u aantoonbaar bekwaam bent in het ontwerpen en uitvoeren van universitair onderwijs. Het BKO-certificaat wordt erkend door alle Nederlandse universiteiten. Het Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen biedt drie opleidingstrajecten aan om de BKO te behalen. Welk traject voor u geschikt is, hangt af van uw onderwijservaring, eventuele onderwijsbevoegdheid en beschikbare tijd. 

Basisopleiding universitair docent (BUD)
Voor beginnende docenten met minder dan vijf jaar onderwijservaring. Deze opleiding gaat uit van twee hoofdthema’s: `Uitvoeren van onderwijs’ is gericht op uitbreiding van uw didactisch repertoire en de ontwikkeling van een persoonlijke doceerstijl. Bij ‘Ontwerpen van onderwijs’ (her)ontwerpt u een cursus, waarbij de nadruk ligt op de verantwoording van het ontworpen onderwijs en de daaraan ten grondslag liggende didactische principes.
BKO-verkort
Voor docenten met minimaal vijf jaar onderwijservaring. De aanpak van deze cursus lijkt sterk op de BUD, maar de opzet is gecomprimeerder.
Individueel BKO-traject
Voor docenten met minimaal tien jaar onderwijservaring en/of een eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. U stelt een portfolio samen, waarmee u aantoont dat u over de docentvaardigheden beschikt die overeenkomen met de eindtermen van de BKO.


Twijfelt u welke opleiding voor u geschikt en/of toegankelijk is? Of heeft u al een cursus Ontwerpen van onderwijs of Uitvoeren van onderwijs gevolgd? Neemt u dan contact op met Lianne Plantinga (coördinator BKO), voor advies over het te volgen traject.

Deze trajecten worden ook in het Engels aangeboden, zie University Teaching Qualification.

Voor wie?

Het BKO opleidingsprogramma is bestemd voor alle onderwijsgevenden aan de VU. Voor de meeste hoogleraren, universitair hoofddocenten, universitair docenten en docenten 1 en 2 geldt, dat zij verplicht zijn de BKO te behalen. Hierover heeft de VU afspraken gemaakt met het ministerie van OCW. De opleidingen zijn ook toegankelijk voor docenten die aan het VUmc of aan andere universiteiten werkzaam zijn.